Triborgen

Triborgen er en rundesteinstrand som ligger 50 meter over dagens havnivå. Kanskje gjemmer de runde steinene ikke bare på en historie om tidligere havnivåer og bølgekraft, men også på en skatt?

Sagnet sier at en gullskatt skal være nedgravd her. Skatten skal være så stor at den kan fø hele Norges befolkning i 30 år. I 1887 kom det en delegasjon hit fra Leirfjord, lengre nord på Helgeland, for å finne skatten. De lyktes ikke med å finne den, og den har fortsatt ikke dukket opp. I dag er Triborgen et fredet kulturminne da det er gjort funn av groper som er rester etter steinalderbosetninger.

De runde steinene ble formet av bølger som slo inn mot land etter siste istid, da havnivået var høyere. Under siste istid var Norge dekket av tykke lag med isbreer som presset landet ned. Da isen smeltet steg landet opp igjen. Først hurtig, deretter langsommere. I dag er landhevingen i området rundt 4-5 mm i året. Etter hvert som landet steg ble gamle strandlinjer løftet opp, og derfor finner vi Triborgen dypt inne i skogen i dag. Dette er ett viktig geologisted i Trollfjell Geopark. 

Adkomst: kjør Fv17 til Berg, ta av på Fv37 over Sørstraumen bru og fortsett til Sømnes. I krysset ved Sømnes Gård tar du til høyre og fortsetter på privat vei til Valleråa der det er parkering.

Kart finner du her: 

TellTur