Helgeland Museum

Helgeland Museum ligger ved Sømna Bygdetun i Gamle Vik. Her formidles lokal kulturhistorie med vekt på fiskarbondens hverdag i perioden 1800-1950-tallet.

Dette er et koselig møte med den gamle delen av Sømna. Her møter du et bygningsmiljø som beskriver noe av Sømnas kulturhistorie. Hele 12 bygninger med hver sin historie og minner, er flyttet til bygdetunet for å skape dette flott miljøet. På sommeren er det åpen kafe med salg av tradisjonell bakst, samt omvisning og museumsbutikk. 

Åpeningstider på sommeren er hver tirsdag til søndag fra kl. 11-17